Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Lekarsko-Rehabilitacyjna

Lekarze

Lekarz POZ sprawuje kompleksow± opiekę lekarsk± nad zadeklarowanymi do niego pacjentami, najchętniej całymi rodzinami.Oznacza to promocję zdrowia, profilaktykę, diagnostykę i leczenie chorób oraz orzekanie o stanie zdrowia. Zapewniamy bezpłatn± opiekę nad dorosłymi i dziećmi, badania laboratoryjne, skierowania na badania diagnostyczne i do poradni specjalistycznych.

W razie potrzeby kierujemy do szpitala, na rehabilitację lub do sanatorium. Pacjenci naszej przychodni mog± odpłatnie wykonać badania dla kandydatów na kierowców i badania okresowe do pracy ( w ramach kompetencji lekarza rodzinnego). Zapraszamy do korzystania z usług lekarzy naszej Przychodni:- Małgorzata Jastrzębska - specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej,
- Maria Klemba - Borek - lekarz chorób wewnętrznych, specjalista medycyny rodzinnej,
- Lidia Diks - pediatra,
- Jolanta ¦liwińska - pediatra.

ZOBACZ HARMONOGRAM PRACY LEKARZY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarsko-Rehabilitacyjna "KA-MED" s.c. M.M.Jastrzębscy, M.Klemba-Borek, L.Diks, J.¦liwińska
96-100 Skierniewice, ul.Armii Krajowej 33, REGON 750264729, NIP 836-11-78-456, tel.(46)-833-53-08, 833-71-08, czynne: pn-pt 8-18.
Projekt strony: M.