Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Lekarsko-Rehabilitacyjna

LICZNIK ODWIEDZIN:

22874Zapraszamy do naszej przychodni

Nasza Przychodnia powstała w 1993 roku. Przez wiele lat świadczyła usługi medyczne wyłącznie prywatnie. Od 2004 roku kontraktujemy z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczenia w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej ( lekarz, pielęgniarka, położna, medycyna szkolna) oraz Rehabilitacji Leczniczej. W 2011 roku wprowadziliśmy system zarz±dzania jakością ISO 9001:2008. A w 2012 roku uzyskaliśmy certyfikat "Przyjazna Przychodnia i Dobra Praktyka Rehabilitacyjna". Zapraszamy na badania profilaktyczne chorób układu krążenia oraz gruźlicy (tutaj informacje).
LEKARZE

Lekarz POZ sprawuje kompleksowa opiekę lekarską nad zadeklarowanymi do niego pacjentami, najchętniej całymi rodzinami.Oznacza to promocję zdrowia, profilaktykę, diagnostykę i leczenie chorób oraz orzekanie o stanie zdrowia. Zapewniamy bezpłatną opiekę nad dorosłymi i dziećmi, więcej...


PIELĘGNIARKI

Pielęgniarka POZ sprawuje kompleksow± opiek± pielęgniarską nad zadeklarowanymi do niej pacjentami. W ramach pracy w Poradni rejestruje pacjentów do lekarzy, pobiera materiał do badań laboratoryjnych, wykonuje iniekcje, opatrunki, testy przesiewowe i szczepienia. więcej...


POŁOŻNE

Położna realizuje kompleksową opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia,ze szczególnym uwzględnieniem opieki w okresie dojrzewania,ciąży, opieki okołoporodowej wraz z opieką nad noworodkiem ( do ukończenia drugiego miesiąca życia) więcej...


REHABILITACJA

Stworzyliśmy nowoczesny w pełni wyposażony gabinet fizjoterapii, czynny 10 godzin dziennie. Dzięki kontraktowi z NFZ usprawniamy bezpłatnie Pacjentów z naszej Przychodni, jak również innych mieszkanców Skierniewic i okolic. więcej...

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarsko-Rehabilitacyjna "KA-MED" s.c. M.M.Jastrzębscy, M.Klemba-Borek, L.Diks, J.Śliwińska
96-100 Skierniewice, ul.Armii Krajowej 33, REGON 750264729, NIP 836-11-78-456, tel.(46)-833-53-08, 833-71-08, czynne: pn-pt 8-18.